Att skaffa nya fotbollsskor, mer utrustning till föreningen eller få fram pengar till träningslägret kan för många vara oöverstigligt. Det är djupt olyckligt om barn får svårt att delta i aktiviteter av ekonomiska skäl, och här vill vi på Aktiv Skola hjälpa till.

Petra Falk

Aktiv Skolas ordförande

Petra Falk - Aktiv Skolas ordförande

Fakta

186,000

barn i Sverige bor i en familj med låg inkomststandard.

(Rädda Barnen)

60

minuter om dagen rekommenderas barn och unga att vara fysiskt aktiva.

(Världshälsoorganisationen)

20%

av barnen når den rekommenderade mängden av daglig fysisk aktivitet.

(Generation PEP)

70%

av sin vakna tid är svenska barn och unga stillasittande/fysiskt inaktiva.

(Folkhälsomyndigheten)

Aktiv Skola - Idrottshjälpen

I Sverige lever ungefär 186 000 barn i ekonomisk utsatthet. Men mörkertalet är antagligen stort.

Många barn som växer upp i fattigdom hamnar i kläm på ett sätt som de inte själva kan påverka. Knappa ekonomiska förhållanden kan leda till en känsla av ensamhet, otrygghet och socialt utanförskap.

Att barn och unga ska röra på sig mer är en av Aktiv Skolas hjärtefrågor, och många är de vardagshjältar runt om i landet som i ur och skur engagerar sig i klubbar och föreningar och kämpar för att unga ska ha möjlighet att delta i aktiviteter. Vi hör ibland berättelser om hur ekonomiskt tufft det kan vara att få det att gå runt, både för klubbarna och för föräldrarna till barnen som tränar.

Därför har vi instiftat Idrottshjälpen, dit såväl aktiva i föreningar och klubbar som målsmän kan ansöka om pengar. Det kan handla om enskilda barn eller föreningen som helhet och ska gälla barn och unga upp till 16 år. Idrottshjälpen delar ut medel två gånger om året, inför varje terminsstart.

Sedan Idrottshjälpen instiftades under 2021 har vi kunnat hjälpa över 500 barn och ungdomar att kunna fortsätta idrotta!

Citat om Idrottshjälpen

Ansökan Idrottshjälpen

Fyll i detta formulär för att ansöka om medel ur Idrottshjälpen.

Idrottshjälpen syftar i första hand till att hjälpa enskilda barn och ungdomar som riskerar att inte kunna fortsätta med sitt idrottande av ekonomiska skäl, maximalt belopp per ansökan är därför satt till 10 000 kronor.

Var noga med att ange så exakta belopp som möjligt i ansökan och dela gärna upp om det handlar om flera olika ändamål.

Vårterminens ansökningsperiod är öppen fram till och med den 31 maj 2023. Beslut tas av Aktiv Skolas styrelse och kan inte överklagas.

Om ni beviljas stöd från Idrottshjälpen kommer detta meddelas via den mailadress som uppgivits i ansökan nedan i december, var därför noga med att använda er av en mailadress som ni regelbundet läser.

Dina uppgifter
Ditt förnamn
Vi behöver veta ditt förnamn.
Ditt efternamn
Vi behöver veta ditt efternamn.
Din e-postadress
Vi behöver en giltig e-postadress för att kunna kontakta dig.
Ditt mobilnummer
Vi behöver ditt mobilnummer för att kunna kontakta dig.
Din adress
Din adress krävs.
Ditt postnummer
Ditt postnummer krävs.
Din postort
Din postort krävs.
Ditt län
Du måste välja ett län.
Barnets uppgifter
Namn på barnets klubb eller förening
Vilken idrott utövar barnet?
Du måste välja en idrott.
Vad skulle ett bidrag från Idrottshjälpen betyda för er?
Här förklarar du vad ett bidrag från Idrottshjälpen skulle betyda för dig/er
Vi behöver veta varför du söker pengar.
Vad ska pengarna gå till?

Här fyller du i samtliga ändamål för pengarna du ansöker om. Det kan till exempel handla om utrustning, medlemskap eller resa.

Du kan söka till flera ändamål genom att klicka på knappen "Lägg till ändamål".

Vad ska pengarna gå till
Vi behöver veta vad pengarna ska användas till.
Beskrivning av ändamålet
Vi behöver veta vad pengarna ska användas till.
Vi behöver veta vilken summa du ansöker om.
kronor
Lägg till ändamål
kronor
Övriga upplysningar
Om det är något annat du vill berätta gällande din ansökan gör du det här
Du måste godkänna att vi sparar din data för att kunna fortsätta.

Våra idrottshjältar