Det är djupt olyckligt om barn får svårt att delta i aktiviteter av ekonomiska skäl!

Fakta

419,629

barn i Sverige bor i en familj med låg ekonomisk standard.

(Rädda Barnen )

60

minuter om dagen rekommenderas barn och unga att vara fysiskt aktiva.

(Världshälsoorganisationen)

20%

av barnen når den rekommenderade mängden av daglig fysisk aktivitet.

(Generation PEP)

70%

av sin vakna tid är svenska barn och unga stillasittande/fysiskt inaktiva.

(Folkhälsomyndigheten)

Aktiv Skola - Idrottshjälpen

I Sverige lever ungefär 186 000 barn i ekonomisk utsatthet. Men mörkertalet är antagligen stort.

Många barn som växer upp i fattigdom hamnar i kläm på ett sätt som de inte själva kan påverka. Knappa ekonomiska förhållanden kan leda till en känsla av ensamhet, otrygghet och socialt utanförskap.

Att barn och unga ska röra på sig mer är en av Aktiv Skolas hjärtefrågor, och många är de vardagshjältar runt om i landet som i ur och skur engagerar sig i klubbar och föreningar och kämpar för att unga ska ha möjlighet att delta i aktiviteter. Vi hör ibland berättelser om hur ekonomiskt tufft det kan vara att få det att gå runt, både för klubbarna och för föräldrarna till barnen som tränar.

Därför har vi instiftat Idrottshjälpen, dit såväl aktiva i föreningar och klubbar som målsmän kan ansöka om pengar. Det kan handla om enskilda barn eller föreningen som helhet och ska gälla barn och unga upp till 16 år. Idrottshjälpen delar ut medel två gånger om året, inför varje terminsstart.

Sedan Idrottshjälpen instiftades under 2021 har vi kunnat hjälpa över 500 barn och ungdomar att kunna fortsätta idrotta!

Ansökan Idrottshjälpen

Det ekonomiska läge som råder just nu är troligtvis en av orsakerna till att rekordmånga ansökningar har inkommit till Idrottshjälpen under vårterminen. Över 400 barn behöver vår hjälp för närvarande. Detta har gjort att vi har valt att stänga ansökningssidan för att fokusera på att försöka tillgodose och hjälpa så många som möjligt av de barn som nu har ansökt för sina akuta behov.

Vi anser att ekonomisk utsatthet inte ska få hindra barn och unga från att delta i fysisk aktivitet.

Har du frågor eller behöver komma i kontakt med oss? Vi finns på idrottshjalpen@aktivskola.org.

Våra idrottshjältar